Skip to main content

D-Day 16.5.2012

Nakon puno mjeseci priprema, treniranja i usavršavanja, mirotvorno oslobodilačke jedinice CTN-a iskrcale su se na Kretu!

16.05. 2012. oko 23:00h (točno vrijeme

se drži u tajnosti zbog mogućih špijunskih aktivnosti) na Kretu je postavljen mobilni generalni štab CTN-a.

Sat vremena nakon toga, pristigle su sve raspoložive trupe koje su očistile otok od preostalih okupacijskih snaga a stanovništvu podijelile karanfile, čokolade, male slatke zečiće i gorivo (ne i cigarete jer cigarete ubijaju).

No nije sve bilo tako lijepo i lagano. Da bi iskrcavanje snaga uopće bilo moguće, CTN snage su morale izbojevati više bitaka sa brojčano nadmoćnijim neprijateljom (nas je bilo samo 15 dok je njih bilo 3-4 puta više) kojeg smo zahvaljujući dobrom manevriranju razbili u grupe od 15 tenkova te u više bitaka nadmoćno porazili i istjerali u more!

Građani Krete, radujte se!